U Goraždu zabrinuti za budućnost projekta cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva, posebno nakon najava da će radovi na tunelu Hranjen biti obustavljeni zbog nedostatka novca i drugih problema koji prate realizaciju ovog milionskog projekta čiji je investitor JP Autoceste FBiH.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća smatra da je neprihvatljivo dovoditi u pitanje završetak projekta.

“Jasno je da je neophodna analiza i korekcija ukupnog troška. Kao Goraždanka znam da projekat ne smije biti zaustavljen, kao premijerka ću učiniti sve da se ne ugrozi interes građana BPK Goražde kojima je gradnja tunela dala novu nadu da naša borba za opstanak na Drini nije bila uzaludna. Ovaj saziv Vlade FBiH i parlamenta je pokazao posebnu senzibilnost prema BPK Goražde i to mi ulijeva povjerenje da ćemo zajedničkim naporima pronaći rješenje da ne dođe do obustave gradnje tunela. Bez imalo patetike ovo jeste historijski projekat ne samo za Goražde, nego i cijelu BiH”, kaže Obuća.

Opstrukcije?!

Bivši premijer BPK Goražde Emir Oković u čijem je mandatu i započeo projekat od historijske važnosti za ovaj kanton, ističe kako je za njega neprihvatljiva teza da će radovi stati cijeneći brojna javno iskazana opredjeljenja da je ovo jedan od jako bitnih projekata za BIH, a ne samo Goražde.

“Zaključno sa mjesecom aprilom 2019. godine, do kada sam sa drugima zvanično učestvovao u ovoj priči, projekat cestovnog povezivanja je imao sve formalne pretpostavke i osiguranu Odluku Vlade FBiH o izgradnji, Odluku JP Autoceste o izgradnji kroz dvije faze (LOT 1-probijanje tunela i LOT-2- opremanje i izrada trase), bila su obezbjeđena sva pozitivna mišljenja i pozitivni stavovi brojnih institucija, projekat je uvršten u listu javnih investicija FBiH, projekat je postao dio strateških dokumenata iz oblasti transporta, obezbjeđena su sredstva za realizaciju LOT-1, potpisan je ugovor sa izvođačem, obezbjeđen je nadzor nad izvođenjem radova, dana 04. marta 2019. godine ozvaničen je početak radova, formirana su bila sva tijela za praćenje realizacije, obezbjeđena je bila odluka OFID Fonda o odobrenju dodatnih kreditnih sredstava za ovaj projekat. Što se mene tiče pravo pitanje je kad će početak realizacije radova LOT 2, izgradnja trase, a sve ostalo se zove opstrukcijom”, ističe Oković.

Pitanje sudbine projekta historijski važnog za Goražde na posljednjem zasijedanju Doma naroda Parlamenta FBiH aktuelizirao je Senad Čeljo, zastupnik iz Goražda, tražeći od premijera Novalića i nadležnih ministarstava da izvijeste delegate u kojoj je fazi realizacija projekta jer niko iz zvanične vlasti nije obrazložio i pojasnio razloge zbog kojih je kompanija Euroasfalt smanjila intenzitet radova.

“Postoje informacije iz medija i preko odbora za praćenje realizacije projekta da dinamika utroška sredstava ide brže od dinamike izvođenja radova tako da bi se moglo desiti da projekat dođe u krizu, u slučaju da nestane sredstava u određenoj budžetskoj godini i smatram da je potrebno na vrijeme pokrenuti to pitanje. Kolege delegati iz Goražda su također pitali u tom pravcu, prije svega da se prezentuje stvarno stanje, dokle se došlo sa projektom i dokle se došlo sa utroškom sredstava”, kaže Čeljo.

U kojoj je fazi projekat?

Prema raspoloživim informacijama oko 80 miliona KM, koliko je Vlada Federacije BiH prvobitno izdvojila, planirano je da tunelska cijev od pet kilometara bude probijena. Međutim, novca je nestalo u trenutku dok je probijeno samo 2,5 kilometara. Do sada je obavljena tek trećina ukupnog posla.

Čeljo vjeruje da neće doći do potpune obustave radova na tunelu Hranjen podsjećajući da je riječ o projektu od javnog interesa.

“Radovi ne bi smjeli da stanu, jer obzirom da je uloženo već 80 miliona u prvu fazu, a planirana je i druga faza, LOT 2 koji se odnosi na uređenje tunela, pitao sam da li su planirana sredstva za nastavak projekta i kakav je status OFID kreditnog odbora (od 24.9.2018.godine) o odobrenju dva kredita za realizaciju trase Hrenovica-Goražde, kakva je sudbina tih odluka, da se podnese jedan izvještaj i da se planira šta dalje. Također, pitanje za Ministarstvo transporta FBIH i JP Autoceste FBIH je u kojoj je fazi realizacija ugovora o izvođenju radova na probijanju tunela Hranjen, prema ugovoru zaključenom sa preduzećem Euroasfalt, koliko je sredstava utrošeno do danas i koji je obim izvršenih radova, kada se planira pokretanje javne nabavke za LOT 2”, kaže Čeljo.

Iako je intenzitet radova smanjen Čeljo ističe da raspolaže informacijom oni nisu stali no pitanje je i šta su razlozi za probijanje troškova.

“I to treba obrazložiti, ako se pojavila voda ili stijena to je nešto što se moglo očekivati, jedino realno je da je poskupio materijal, o svemu tome zvanično očekujemo informaciju”, kaže Čeljo.

Sudbina projekta od historijskog značaja za BPK Goražde i sve informacije koje se u međuvremenu prikupe trebali bi u septembru biti predmet diskusije u federalnom parlamentu”, najavio je Senad Čeljo, zastupnik u Domu naroda Parlamenta FBIH.
Klix