Ni poslije tri decenije niko nije odgovarao za ratni zločin i rušenje mosta u višegradskom Dušču. Od mosta ostali su samo stubovi koji svjedoče o nemilim ratnim dešavanjima. U Sarajevu se do sada nikada nije spominjala obnova mosta, a obnovljeni su mnogi.

Zato jeste u višegradskoj Hidroelektrani. Neće kažu da čekaju političko Sarajevo, već će oni sami da obnove most koji se nalazi odmah ispod višegradske brane

“U ekološkoj dozvoli imamo jako značajnu stvar, a to je početak svih radova i procedura na sanaciji, odnosno ponovnoj izgradnji mosta u naselju Dušče koje je neposredno ispod HE, a sam taj most je srušen 1992.godine na početku ratnih dejstava prilikom puštanja veliki voda”, kaže Darko Andrić, v.d. direktora za proizvodnju i upravljanje “HE na Drini Višegrad”.

Oni koji se sjećaju predratnog mosta kažu da najbolje znaju njegovu vrijednost. Jedan od njih je i starosjedilac Jovica Topalović, inače najpoznatiji višegradski domaćin svijetskih ribolovaca. Sa obnovom mosta, kaže, da bi se i Višegrad obnovio, najviše turistički, a Duščani ne bi morali da prelaze kilometre deset kilometara da bi došli do druge obale.

“Odavdje da bi obišli njima treba deset kilometara. Dosta ima ljudi koji dolaze iz Srbije navigacija ih navuče na ovaj dio puta tu i stranaca i moraju da se vraćaju da bi išli ponovo okolo, ja ih uputim na novi most. Inače značilo bi stvarno puno”, kaže Topalović.

Načelnik opštine Mladen Đurević smatra da itekako ima potreba da se osigura još jedan prelaz preko Drine, ali osigura turistima i direkni ulazak u centar Višegrada.

“Svi oni koji bi ulazili u grad prije išli na taj most, nego na novi, jedini most preko kojeg ide saobraćaj i da bi samim tim, svi oni koji bi prelazili preko tog novog mosta bili odmah u centru grada i da bi to za našu privredu i turizam mnogo značilo”, kaže Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.

Glavni projekat rekonstrukcije mosta urađen je prije deset godina. Zahvaljujući menadžmentu višegradske Hidroelektrane, ta priča ponovo je pokrenuta, iako bi u Sarajevo najradije da i dalje ćute o rušenju.

ATV