Da na Jahorini ima nereda koji se, pod hitno, mora dovesti u red, dokazuje i kontrola Poreske uprave. Tri dana su na olimpijskoj planini provjeravali ko ne izdaje fiskalne račune i ne prijavljuje radnike. Imali su posla preko glave jer su izvršili 53 kontrole a kaznili više od pola. Zakon je prekršen u 31-om objektu. Ima tu restorana, hotela, trgovina…

“20 poreskih obveznika su pravna lica a ostali broj, tj 11 su samostalni preduzetnici i ukupno je izrečeno prekršajnih naloga od 202 hiljade maraka”, kaže Gojko Pavlović, načelnik odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave.

Izdato je i deset rješenja o zabrani rada a bez prijave je zatečeno šest radnika. Od svih kontrolisanih poreskih obveznika, 10 je posebno interesantno jer su, zbog ovoga, već kažnjavani. Zato su platili duplo veću kaznu. 

“To su poreski obveznici koji su u prethodnom periodu već kažnjeni i kojima je izrečena prekršajna sankcija u dvostrukom iznosu”, kaže Pavlović. 

O ovome problemu govorio je, nedavno, i predsjednik Republike Srpske. Ovakvom ponašđanju se., kaže, mora stati u kraj. 

“Dugi niz godina hotelijeri i vlasini ugostiteljskih objekata na Jahorini ne ponašaju odgovorno prema Republici Srpskoj zbog čega će, kako je najavio, biti formirano posebno odjeljenje finansijske policije i poreske uprave”, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Dodik je ukazao i na problem nelegalne gradnje na Jahorini. Ističe potrebu regulisanja tog pitanja i donošenja zakona o Olimpijskom centru. Važno je da se Jahorina posmatra isključivo kao mega razvojni, komercijalni, finansijski i turistički centar a mora da nestane mentalitet u vezi sa malim i, kako je rekao, skorojevićkim projektima na olimpijskoj planini.