Zbog epidimiološke situacije otežan je put od Trebinja do Novog Sada. Najviše problema sa putovanjem imaju studenti