SARAJEVO – Regulatorna agencija za komunikacije povodom početka izborne kampanje za opšte izbore u BiH podsjetila je sve medije na obavezu poštivanja pravila i propisa Agencije, kao i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u ovom periodu.

Pružaoci medijskih usluga dužni su da se tokom trajanja izborne kampanje pridržavaju odredbi Poglavlja 16 Izbornog zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, te Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, ističe se u saopštenju.

U slučaju utvrđenih kršenja, Agencija će izreći izvršne mjere u skladu za Zakonom o komunikacijama.

Radi omogućavanja ostvarivanja jednakih prava na pristup informacijama, Agencija poziva sve televizijske stanice da izborne programe u najvećoj mogućoj mjeri učine pristupačnim osobama sa oštećenjem sluha, kao i slijepim i slabovidim, te osobama sa intelektualnim i teškoćama u učenju/čitanju.