Ispred Vlade Republike Srpske nalaze se pripadnici SAJ-a, kao i dva vozila Despot uz ostale pripadnike MUP-a