Rođen 02.10.1966. godine u Sarajevu .Neoženjen , otac dvoje djece..Učesnik otadžbinskog rata .Po zanimanju diplomirani ekonomista trenutno zaposlen u rehabilitacionom centaru ” Vilina vlas”Predsjednik opštinskog odbora “Demos” Višetrad.Odbornik u SO Višegrad.