Grad Užice oglasio je javne drezentacije dva urbanistička projekta za izgradnju etno i eko kuća na Mokroj Gori i u Kremnima.

Na Mokroj Gori, po prejektu firme Politbiro doo Užice, u planu je gradnja stambenog objekta u funkciji etno turzima.

Objekat se gradi za potrebe seoskog gazdinstva investitora Jovana Pejića iz Mola kod Ade.

U pitanju je kuća od talpi, sa drvenom stolarijom, i imaće prizemlje i i galeriju.

U selu Kremna, investitor Snežana Krstić iz Obrenovca planira da gradi eko kuću u okviru poljoprivrednog gazdinstva.

Objekat je planiran kao slobodnostojeći od jelove ili smrčeve borove građe, sa prizemljem i galerijom, drvenom krovnom konstrukcijom, brodskim podom od smrčevog drveta i stolarijom od lamiranog drveta.

predviđeno je snabdevanje vodom iz sopstvenih izvora, preko bunara sa hidroforom.

Autor urbanističkog projekta i idejnog rešenja je AG biro doo iz Užica.

B. P.