Policijski službenici Policijske uprave su 30.06.2021. godine realizovali kampanju „Stop prosjačenju“, koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u vremenu od 11,00 do 12,00 časova na području svih opština PU Foča.

U okviru ove kampanje policijski službenici su tokom podjele informativno-edukativnog materijala razgovarali sa građanima sa ciljem jačanja njihove svijesti o značaju zaštite dječijih prava, te upoznavanja istih sa rizicima i opasnostima koje po djecu nosi prosjačenje.

U 2020. godini kao i od početka tekuće godine na području Poliicjske uprave nije bilo evidentiranih prekršaja počinjenih prosjačenjem,

Prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica gdje je članom 26. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske propisano da ko prosjači, kazniće se novčanom kaznom od 200,00 do 800,00 KM, te da ko prisiljava ili navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja, kazniće se novčanom kaznom od 400,00 do 1.200,00 KM.

Uočavanjem ovakvih lica i prijavljivanjem najbližoj policijskoj stanici na broj „122“ mogu aktivno da doprinesu prevenciji prosjačenja i otkrivanju eventualnih izvršilaca krivičnih djela.

Spread the love

Vezane objave