Policijska uprava Foča je danas u sali za sastanke Policijske uprave održala redovnu koferenciju za medije na kojoj je načelnik PU Foča Kostović Velimir zajedno sa svojim prvim saradnicima prezentovao rezultate rada ove Uprave koji su ostvareni u februaru 2023. godine.

Načelnik Kostović je izjavio da se na osnovu svih posmatranih parametara, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Foča može ocijeniti kao zadovoljavajuće. Načelnik je istakao da je broj evidentiranih krivičnih djela smanjen za 1 krivično djelo, odnosno manje za 4,5 % u odnosu na isti period prethodne godine. Broj narušavanja javnog reda i mira je smanjen za 81,3%, dok je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda i krivičnih djela povećan za 9,5 %. Takođe je konstatovano zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na osnovu svih preventivnih mjera i radnji kao i niz aktivnosti koje se provode od strane policijskih službenika Policijske uprave Foča.

Načelnik Odjeljenja policije Krunić u svom izlaganju je iznio podatke o evidentiranim narušavanjima javnog reda i mira, kao i o broju saobraćajnih nezgoda. Evidentirano je veliko smanjenje narušavanja javnog reda i mira, za 81,3%, za koja su prijavljena 3 lica. Pozitivno je što u posmatranom periodu nije bilo napada na policijske službenika,kao ni narušavanja javnog reda i mira sa pet i više lica.

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda je 23, više za dvije nezgode u odnosu na uporedni period. Dvije sa lakše povređenim licima, i 21 nezgoda sa materijalnom štetom. Struktura saobraćajnih nezgoda je na izuzetno zadovoljavajućem nivou jer nije evidentirana nezgoda sa poginulim licem ni sa teže povređenim licima. Takođe je izjavio da će se u narednom periodu preduzeti odgovarajuće aktivnosti prema kategoriji vozači početnici (čije je iskustvo u upravljanju motornim vozilom manje od dvije godine), a koji su u posmatranom periodu bili učesnici saobraćajnih nezgoda.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Tomović Duško je izjavio: „Da je na području koje operativno pokriva PU Foča, u februaru 2023. godine, evidentirano 21 krivično djelo od kojih se na opšti kriminalitet odnosi 17 krivičnih djela, a 4 kd na privredni kriminalitet. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 16 izvještaja protiv 17lica od kojih su 15 muškog pola i dva ženskog pola. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti iznosi 95,2%.“ Od evidentiranih krivičnih djela, događaj koji zavređuje veću pažnju je KD Razbojništvo koje je počinjeno u Višegradu od strane NN lica. Policijski službenici policijske uprave preduzimaju niz operativno taktičkih mjera i radnji na rasvetljavanju ovog krivičnog djela i identifikovanju njegovog izvršioca.

Koeficijent rasvetljenosti po NN izvršiocu iznosi 66,7% dok koeficijent ukupne rasvetljenosti iznosi 95,2%.