Čelnici Evropske unije najavili su da će izdvojiti 700 miliona eura finansijske pomoći Grčkoj, u koju, prema podacima UN, pokušava da uđe 13.000 izbjeglica i migranata iz Turske. Čelni ljudi Unije, zajedno sa grčkim premijerom, posjetili su granični prelaz Kastanies, na sjeveroistoku Grčke. Talas izbjeglica krenuo je ka toj zemlji prije pet dana, kada je zbog eskalacije sukoba u Siriji, turski predsjednik odlučio da otvori granice prema Evropi. Od tada hiljade ljudi pokušavaju da uđu na teritoriju Grčke, čija policija tvrdi da je prošle noći spriječila pet hiljada ilegalnih prelazaka granice. Iz pograničnog područja Turske i Grčke izvještava Đorđe Kostić.