Nabavljeno je 450 minuta arhivskih filmskih snimaka iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu i 150 minuta iz Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Nabavljeni su najbitniji filmski zapisi na temu Kraljevina Jugoslavija u Drugom svetskom ratu, a među njima i do sada neobjavljeni, poput posete kralja Petra predsedniku Ruzveltu u Beloj kući 1942, ili Dražinog sastanka sa pukovnikom Mekdauelom 1944. godine.

Vezane objave