Složena mreža neurona u mozgu konstantno šalje električne signale po mreži. Zahvaljujuci njima moguće je funkcionisanje živih bica.
Trčanje , hodanje , pričanje i sve ostalo. Svaki električni impuls koji se pošalje od neurona ka mreži oko sebe stvara malo EM polje.
Smeštanjem mikro prijemnika i odašiljaca u blizini emitovanog EM polja u mozgu , signal može biti transportovan do računara i preveden u kompjuterski šifrovani jezik 1-ca i 0 te na kraju prestavljen kao sinusoida u vremenu .
Sitni prijemnici veličine jedne desetine ljudske dlake koji bi prikupljali obrise pulsiranja EM polja neurona bili bi ubacivani specijalnim preciznim robotom sa mikronski sitnim iglicama kako bi se greške minimalizovale..
Iglice su velicine 0.024 mm ili 24 mikrona..
Da li smo spremni na ovako opasne tehnologije ?

FES TV