Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, nakon zaprimanja pisanog otpravka presude, uložit će žalbu na prvostepenu presudu Suda BiH kojom je optuženi Ramiz Dreković (1956) oslobođen optužbi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanta 4. korpusa Armije RBiH, postupao suprotno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Tužilaštvo BiH će dokazivati krivicu optuženog u drugostepenom postupku.