Dvojica prevaranata, koji su oštetili građane Srbije za više stotina hiljada dinara, nudeći im zaposlenje u Njemačkoj, koje im međutim nikada nisu obezbjedili, priznali su krivicu i zaključili sporazume sa Prvim osnovnim tužilaštvom, na osnovu kojih su osuđeni na zatvorske i novčane kazne.

I. B. i Z. J. su uhapšeni početkom juna, a nakon sprovedenog dokaznog postupka, tokom kojeg je saslušano 48 oštećenih, oni su priznali krivicu za krivično djelo prevara.

M. B. prema sporazumu sa tužilaštvom osuđen na tri godine zatvora i novčanu kaznu od 400.000 dinara, a Z. J. na osam mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od 200.000 dinara.Takođe, zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog djela okrivljeni M. B. i Z. J. su obavezani da u roku od šest mjeseci od dana pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja oštećenima isplate imovinskopravne zahtjeve u visini pričinjene štete, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ove sporazume potvrdio je presudom Prvi osnovni sud u Beogradu.

M. B. i Z. J. su, kako je saopšteno nakon njihovog hapšenja u junu, od decembra 2018. godine do aprila putem više internet sajtova oglašavali i nudili zaposlenje u inostranstvu (Njemačka) za različite profile zanimanja.

Nakon toga su od građana zainteresovanih za posao (sada oštećenih) zahtjevali da im putem post-net uplantice uplate različite novčane iznose na ime pripremanja dokumentacije (izrade vize, putnih troškova i osiguranja), da bi zatim novac podizali u poštama sa svojim ličnim dokumentima i isti trošili za svoje potrebe.

Oštećenima nisu obezbjedili obećani posao.