Snapshot

Dugogodišnji direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Radan Džodić preminuo je u 68. godini u Beogradu usljed obolijevanja od virusa korona, javila je Radio-televizija Srbije.

Profesor Džodić bio je specijalista za operacije tumora štitne žlijezde i dojke.

Doktor Džodić rođen je 1952. godine na Goliji, Medicinski fakultet završio je 1978. godine, a redovni profesor onkološke hirurgije postao je 2005. godine. Bio je i potpredsjednik Svjetske federacije onkoloških hirurških udruženja, a objavio je oko 200 radova u domaćim i stranim časopisima.

Usavršavao se u Francuskoj i Japanu, a tokom radnog vijeka uradio je više od 10.000 operacija. Nosilac je više nagrada u oblasti medicinskih dostignuća.