Aleksander Grunauer 3

U Domu zdravlja Ljubovija, sa stacionarom, postavljen je novi digitalni rendgen aparat, kupljen od novca koji je Ljubovija osvojila kao jedna od 44 opštine u Srbije, koje su učestvovale u švajcarskom programu „Reforma poreza na imovinu“.
„Trenutno je faza odobravanja tehničke dokumentacije. Nadam se da će sve biti završeno tokom oktobra, i da će prvi pacijenti uskoro biti pregledani,“ rekao je Aleksander Grunauer, direktor švajcarskog programa „Reforma poreza na imovinu“.
Ljubovija je jedna od prvih pet opština koje su bile najbolje u proširenju obuhvata poreza na imovinu, i za to je ova opština dobila 100.000 franaka, poklon od Vlade Švajcarske.