U Višegradu je održana protestna šetnja povodom planiranih gradnji mini hidrocentrala na Rzavu.

Nedavno je Vlada Republike Srpske donijela je odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju dvije male hidroelektrane u Višegradu, a procijenjena vrijednost investicija je oko 3,12 miliona maraka.

Inicijativu za dodjelu koncesija za izgradnju ove dvije male hidroelektrane dostavilo je privredno društvo “VG Ekoenergija” iz Višegrada.

VIŠEGRAD DOBIJA DVIJE MALE HIDROELEKTRANE