Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovaće online prezentaciju fakulteta i studijskih programa 04.05.2020. godine sa početkom u 14 časova. Prezentacija će biti održana uživo putem youtube platforme.
Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevo Milija Kraišnik rekao je da ova prezentacija ima za cilja da približe učenicima završnih razreda srednjih škola studijeke programe Mašinskog fakulteta i da im prezentuje resure koje posjeduje fakultet.
Odlučili smo da uradimo uživo prezentaciju fakulteta putem youtube platforme jer je taj vid kumunikacija današnjim maturantima veoma blizak. Mi posjedujemo svu potrebnu opremu da na ovakav način možemo veoma kvalitetan prezentovati budućim studentima Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu.
Prema riječima Dekana fokus ove online prezentacije biće na studijskim programima i na njihovom približavanju maturantima.
Naše mlade kolege pokušaće na jedan jednostavan način da približe studije mašinstva i objasne budućim studentima šta mogu očekivati ako odluče da studiraju na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarjevu.
Za kraj razgovora Dekan fakulteta je poručio da se nada da ovoj prezentaciji neće prisustvovati samo maturanti, nego i učenici nižih razreda srednjih škola kao i roditelji.