Kada bi samo mogli da prodremo u to vrhunsko znanje postojanja i stvaranja..Ma koliko se pogledi na kreaciju razlikovali , bili oni nasumična evolucija ili pak vrhunsko isplanirani inteligentni dizajn , misterijama i nerešenim enigmama nikada kraja ..Odkud Zemlja kojom hodamo , Sunce što greje. Kuda vodi beskrajno crnilo okupano blještavim zvezdama ..
Šta to materiju čini materijom a prazninu prazninom..Postoji li kraj Svemira ili još važnije kraj kvantnog mikro sveta , gradivnog sveta našeg sveta ili je i on pak početak nekog novog beskraja..
Duboko Verujem da bi mnogi od nas menjali sve prednosti modernog Života za taj odgovor..
ja definitivno bih…

Nažalost naše dimenzije nas ograničavaju u domenu istraživanja Kosmosa dok se mikro svet čini kao jedina realna opcija shvatanja novih znanja…

Ono što se ipak pokazuje kao najrealnije je da je stvaranje života bilo ono inteligentno ili nasumično povezano sa vodom..Voda definitivno nosi ključ programa živih bića..Naizgled ta prosta tečnost sačinjena od lanaca molekula dva atoma H i atoma 0 ne nosi nikakve skrivene moći..
Medjutim pojedini naučnici se ne slažu sa tom konstatacijom i tvrde da voda i tek kako poseduje misterije koje tek treba da se otkriju..

FES TV