Visegrad3 1024x576

Ministarstvo trgovine i turizma RS objavilo je spisak ugostiteljskih objekata u kojima se mogu iskoristiti turistički vaučeri koji su namijenjeni građanima RS.

Na spisku su trenutno 23 objekta, ali iz Ministarstva ističu da se spisak svakodnevno ažurira i da se svi podaci mogu naći na njihovom sajtu.

Pravo prijave za turistički vaučer ima svaki građanin RS, koji je punoljetan, ima prijavljeno mjesto prebivališta u RS i rezervisan smještaj kod ugostitelja direktno ili posredstvom turističke agencije koji su upisani u Evidenciju ugostitelja i turističkih agencija koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera, kao i da koristi uslugu smještaja u ugostiteljskom objektu van mjesta prebivališta.

Kada je riječ o agencijama preko kojih građani mogu da iskoriste vaučere na spisku su “Unis tours” (Banjaluka), “Travel 4 fun” (Banjaluka), “Globus travel” (Istočno Sarajevo), “Herc travel Šipovo Čečura” (Trebinje), “Happy travel” (Bijeljina), “Kompanija Boksit” (Milići) i “Prevoz Vuković” (Prijedor).

POSLOVNO IME UGOSTITELJA MJESTO NAZIV OBJEKATA VRSTA OBJEKATA

1. Etno selo Stanišić Bijeljina Ras hotel

2. Etno selo Stanišić Bijeljina Pirg hotel

3. German Invest Trebinje Central Park hotel

4. 6 Novembar Zvornik Vidikovac hotel

5. Rehabilitacioni centar Vilina vlas Višegrad Vilina vlas hotel

6. Leotar Trebinje Leotar hotel

7. Andrićev konak Višegrad Višegrad hotel

8. Integra inženjering Banjaluka Integra Inženjering hotel

9. Integra inženjering Doboj Hotel Integra hotel

10. Banja Dvorovi Dvorovi Sveti Stefan hotel

11. Banja Vrućica Teslić Etno selo “Usora” etno selo

12. ZTC Banja Vrućica Teslić Posavina hotel

13. ZTC Banja Vrućica Teslić Srbija hotel

14. ZTC Banja Vrućica Teslić Kardijal hotel

15. Terme Laktaši Laktaši San hotel

16. Terme Laktaši Laktaši Hostel Banja Laktaši hostel

17. Nacionalni park Sutjeska Foča Vila “Silver I” i “Silver II” vila

18. Nacionalni park Sutjeska Foča Lovačka kuća “Orlovačko jezero” lovačka kuća

19. Nacionalni park Sutjeska Foča Lovačka kuća “Donje bare” lovačka kuća

20. Nacionalni park Sutjeska Foča Katuni “Prijevor” katun

21. Nacionalni park Sutjeska Foča Mladost hotel

22. Lavina Jahorina Lavina hotel

23. Mediterana Trebinje Nar hotel

Turistički vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj.

Korisnik vaučera može biti svaki punoljetni građanin Republike Srpske. Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

1. troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,

2. troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera i

3. troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.