U Višegradu je počela rekonstrukcija Centra za kulturu “Ivo Andrić” za čiju namjenu je izdvojeno oko 75.000 KM, od čega Američka agencija za međunarodni razvoj /USAID/ finansira 80 posto, a opština Višegrad 20 posto projekta.

Jelena Savović Todorović iz Odjeljenja za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti rekla je da je projektom planirana zamjena postojeće stolarije.

“Opština Višegrad je dio projekta PRO-budućnost koji se odnosi na djelimičnu sanaciju Doma kulture. Projekat ima za cilj pomirenje naroda u BiH, jačanje međuljudskih odnosa i podrška je miru”, naglasila je Todorovićeva.

Direktor Centra za kulturu Mirjana Baranac rekla je da je ova ustanova počela sa radom 1953. godine i od tada stolarija nije zamijenjena.

“Rekonstrukcija znači mnogo, jer ova ustanova zadovoljava potrebe građana za kulturom. Ovo je od velikog značaja i posebno za zaposlene, jer će se stvoriti bolji uslovi za rad”, naglasila je Baranac.

Krajnji rok za završetak radova je 14. septembar.