Uprava ZP He na Drini Višegrad je okviru svojih investicionih aktivnosti, a uz saglasnost i saradnji sa Opštinom Višegrad, ERS-om i Vladom Republike Srpske pokrenula projekte rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica u Višegradu.
Danas smo počeli asfaltiranje u naselju Bikavac i uskoro ćemo riješiti decenijski problem sa putem kroz ovo naselje. Važno je istaći da je put značajno proširen i u velikoj mjeri je riješena odvodnja kišnice. U okviru istog projekta rješavamo i prilaz svadbenom salonu što isto dugogodišnji problem.