Sud Bosne i Hercegovine je donio drugostepenu presudu u predmetu Predrag Bastah, kojom je odbijena kao neosnovana žalba branitelja optuženog Predraga Bastaha i potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 22. marta ove godine.

– Prvostepenom presudom optuženi Predrag Bastah je oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) KZBiH. Optuženom Predragu Bastahu je za navedeno krivično djelo, u skladu s odredbama člana 55. stav 1. i člana 53. stav 1.KZBiH, utvrđena kazna zatvora trajanju od 20 (dvadeset) godina, dok je kao ranije utvrđena uzeta kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 (dvadeset i dvije) godine, izrečena pravomoćnom presudom Suda BiH, broj X-KR-05/122 od 4.2.2010. godine, pa je, primjenom odredbe člana 53. stav 2. tačka a) KZBiH, optuženom izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset i pet godina). U skladu s odredbom člana 55. stav 1. i 56. KZBiH, optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne po ranijoj pravomoćnoj presudi, kao i vrijeme provedeno u pritvoru u predmetu Suda BiH broj X-KR-05/122, počev od 28.1.2008. godine, pa nadalje.

Prema optuženom Predragu Bastahu odbijena je optužba da bi radnjama opisanim u tom dijelu izreke presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) KZBiH, sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

Optuženi Predrag Bastah oglašen je krivim što je u periodu od 21.4.1992. do kraja septembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike BiH, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i ostalog nesrpskog stanovništva općine Vlasenica, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a RS, SJB Vlasenica, vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, učestvujući u zajedničkom planu i njegovom doprinošenju ostvarenju zajedničkog cilja lišavanja drugih osoba života (ubistvima) – saopćeno je iz Suda BiH.