Skupstina Cg 620x0

DANAS je Skupštini dostavljeno Mišljenje o Predlogu zakona o slobodi veroispoviesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, koji je podnela Vlada Crne Gore, sa aspekta nadležnosti Zakonodavnog odbora.

Pravna služba, koja je zadužena za usklađivanje i obradu zakona u proceduri, okarakterisala je predloženi zakon kao neustavan!

Pratite nas na našim stranicama VIŠEGRAD 365 i TURIZAM 365 i straniciFacebook Booking.com

Danas je Skupštini dostavljeno Mišljenje o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, koji je podnela Vlada Crne Gore, sa aspekta nadležnosti Zakonodavnog odbora. Pravna služba, koja je zadužena za usklađivanje i obradu zakona u proceduri, okarakterisala je predloženi zakon kao neustavan, prenosi “IN4S”.

„Predlog zakona o slobodi veroispovijesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, a pojedine odredbe sadržane u njemu nisu karakteristične za važeći pravni sistem. Način na koji je izrađen ovaj predlog zakona, odnosno način na koji su formulisane pojedine odredbe, odstupa od principa pozitivne zakonodavne prakse, a koji su definisani i pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa, koja se primenjuju prilikom izrade zakona: jasnoća, sažetost, preciznost i razumljivost norme, međusobnu povezanost i usklađenost normi u okviru samog predloga zakona”, navodi se u mišljenju.

„U ustavnopravnom poretku Crne Gore pravo svojine se može oduzimati samo uz pretpostavke propisane članom 58 stav 2 Ustava, a ustavna zaštita prava svojine podrazumeva obavezu države da pravo svojine štiti, odnosno da ga ne povređuje. U skladu sa tim, zakonodavac ne može da ugrozi pravo svojine kao takvo, posredno ili neposredno.Prethodno navedene neusklađenosti sa Ustavom potrebno je sagledati i u kontekstu ustavnog načela odvojenosti države od verskih zajednica (član 14 Ustava). Imajući u vidu i član 64 Predlog zakona, u eventualnoj primeni zakona, verske zajednice bi koristile objekte koji su u državnoj svojini, ili bi državni organi odlučivali o korišćenju ili nekorišćenju verskih objekata i zemljišta, što je, mišljenja sam, suprotno ustavnom načelu odvojenosti države i verskih zajednica kao i principu ravnopravnosti verskih zajednica”, navodi se u mišljenju.

(rs.sputniknews.com)