Protestom u Višegradu, grupa roditelja je danas izrazila revolt zbog online nastave koju pohađaju učenici. Oni smatraju da online nastava pogubno utiče na socijalizaciju djece.