Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je danas konkurse za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini u oblastima koje su pokriva ovo ministarstvo.Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast porodice mogu se prijaviti organizacije koje svojim radom doprinose stvaranju uslova za sprovođenje mjera populacione politike i podrške porodici, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti organizacije koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava koje je odobrilo ovo ministarstvo u 2021. i 2022. godini, ukoliko ih finansira ovo ministarstvo.

Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast omladine mogu se prijaviti organizacije koje su, do dana objave konkursa, upisane u Omladinski registar i prijavile sve naknadno upisane statusne promjene odobrene kod nadležnog organa.

Pravo učešća na ovaj konkurs imaju organizacije koje su dostavile finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od Ministarstva u 2021. i 2022. godini, ukoliko ih finansira ovo ministarstvo.

Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama klubovima Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2022. godini mogu se prijaviti sportski klubovi Republike Srpske i sportisti pojedinci u pojedinačnim sportovima koji sportskim rezultatima u 2022. godini do dana objavljivanja ovog konkursa ispunjavaju uslove.

Pravo učešća na ovaj konkurs imaju sportski klubovi koji su upisani u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta koji se nalaze u evidenciji Ministarstva porodice, omladine i sporta do dana završetka konkursa.

Ovo se odnosi i na sportske klubove i sportiste pojedince koji su dostavili finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sredstava odobrenih od strane ministarstva u 2020. i 2021. godini ukoliko su finansirani od strane Ministarstva.

Svi konkursi otvoreni su 30 dana od dana objavljivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništenja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.

Konkursi su objavljeni danas u dnevnom listu “Glas Srpske” kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta Ministarstvo porodice, omladine i sporta – Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2022. godini, gdje se mogu preuzeti sve potrebne obrazci i konkurs.