Služba za verifikaciju brojila EDB Pale

86
Booking.com

U sastavu Zavisnog preduzeća „Elektrodistribucija“ a.d. Pale djeluje Služba za verifikaciju brojila, kao uspostavljeno kontrolno tijelo za nadzor ispravnosti mjerne opreme (brojila).

Direktor Zavisnog preduzeća “Elektrodistribucija” a.d. Pale istakao je da je uprava preduzeća, svjesna značaja ove Službe i kvalitetnog kontrolisanja brojila, izvršila nabavku moderne mjerno ispitne opreme, koja omogućava kontrolisanje brojila u skladu za zakonskim zahtjevima. On je naveo da je nabavkom ove opreme preduzeće steklo uslove da Služba za verifikaciju uputi zahtjev za akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17020 ka Institutu za akreditiranje u BiH.

Stanišić je naglasio da cilj akreditacije jeste da se unaprijedi povjerenje u rad Službe za verifikaciju brojila, koja vrši kontrolu brojila za potrebe matične organizacije i za privatne klijente, a akreditacija je, istovremeno, i preduslov za ovalšćivanje od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju za samostalnu verifikaciju brojila.

Tijana Kosmajac, rukovodilac Službe za verifikaciju, navela je da se nabavljena moderna mjerno ispitna oprema sastoji iz mjerno ispitnog regala PTC – 8320D od 32 mjerna mjesta i etalon brojila HC3100H, te da je etalon brojilo trofazno, multifunkcionalno, visoko osjetljivo brojilo, klase tačnosti 0.05, mjernog opsega struja do 125 A.

Kosmajčeva je naglasila da je jedan od najvažnijih zahtjeva standarda ISO/IEC 17020 nepristrasnost i nazavisnost Kontrolnog tijela, te da će ispunjavanjem ovog standarda Služba za verifikaciju brojila osnažiti povjerenje klijenata preduzeća u pogledu sposobnosti da izvede posao kontrolisanja na nepristrasan način.

Vezane objave