Prošle su 22 godine od bitke na Košarama. Ta bitka je vođena na na granici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Albanije, kada su teroristi takozvane Oslobodilačke Vojske Kosova napali pripadnike jugoslovenske Vojske sa ciljem ulaska na Kosovo i Metohiju.

Državnu granicu odbranili su graničari od 18 do 22 godine na odsluženju vojnog roka. Dragutin Dimčevski, potpukovnik u penziji, i zamenik komandanta 53. graničnog bataljona tokom bitke na Košarama, jedan je od retkih živih svedoka tih borbi koje su se vodile 67 dana.

Bili su samo deca – golobradi mladići, tek stasali za život, sa puno neostvarenih želja i snova o budućnosti. Ipak nečija mržnja je bila mnogo jača od njihove nevine mladosti.

Vezane objave