BANjALUKA – Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić najavila je da će i za narednu školsku godinu biti obezbijeđeni besplatni udžbenici, za šta je izvojeno 4,5 miliona KM.

Trivićeva je navela da će besplatne udžbenike dobiti učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, učenici pobjednici republičkih takmičenja, zatim treće i svako naredno dijete iz višečlanih porodica i odlični učenici iz višečlanih porodica. Kada je riječ o zaposlenima u prosvjeti, ona je istakla da će im od avgusta plata biti povećana, što je šesto povećanje u protekle tri godine.

“U novoj školskoj godini očekuju nas i baletske škole jer smo dali zakonsku mogućnost da muzičke škole mogu da se preregistruju u umjetničke škole i imaju dodatne smjerove-baletski ili likovni”, rekla je Trivićeva nakon sastanka sa direktorima Republičkog pedagoškog zavoda i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predragom Damjanovićem i Bojanom Đenićem.

Ona je podsjetila da je potpisan Protokol o saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i da će od septembra posebna pažnja biti posvećena prepoznavanju darovite djece i radu s njima po posebnim programima.

Trivićeva je napomenula da je studentima nastavnih fakulteta obezbijeđeno obavljanje praktične nastave u školama i predškolskim ustanovama.

“U oblasti srednjeg obrazovanja nastavljamo sa razvojem dualnog obrazovanja i obezbjeđivanjem praktične nastave za učenike srednjih stručnih škola kod poslodavaca.

Uspjeli smo u saradnji sa poslodavcima i školama da obezbijedimo praktičnu nastavu u 1.067 kompanija za 3.600 učenika što je rezultovalo zapošljavanjem oko 50 učenika kod poslodavaca kod kojih su obavljali praktičnu nastavu, što smatramo velikim iskorakom”, rekla je Trivićeva.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović rekao je da je u skladu sa reformskim pravcima donesen novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te urađeno više novih nastavnih programa za osnovno i srednje obrazovanje.

On je naveo da se u osnovnom obrazovanju novi nastavni planovi i programi odnose na digitalni svijet za treći razred, srpski jezik, matematika i likovna kultura za peti razred, istorija za sedmi i osmi razred, fizičko i zdravstveno vaspitanje za sedmi razred, biologija, geografija, fizika, tehničko obrazovanje, osnove informatike i likovna kultura za osmi razred, te matematika za deveti razred.

Kada je riječ o srednjem obrazovanju, novine su, između ostalih, nastavni programi za opšteobrazovne i stručne predmete za treći razred za sva zanimanja u 13 struka, zatim za predmet Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smjera, za predmete za drugi razred za zanimanja u okviru struke Kultura i umjetnost, zatim nastavni plan i standardi zanimanja – zubni tehničar i stomatološki tehničar u struci Zdravstvo, te nastavni program za prvi razred za navedena zanimanja.

Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Bojan Đenić naglasio je da je za novu školsku godinu urađeno po 15 novih udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje, od čega 12 novih udžbenika za stručne predmete u srednjim školama.

On je dodao da će u osnovnim školama biti četiri udžbenika manje, što je nastavak aktivnosti u skladu sa nastojanjima Ministarstva i dva zavoda da se smanji težina đačke torbe.

Prema njegovim riječima, do sada su digitalizovani sadržaji za 19 udžbenika, a u planu je digitalizacija sadržaja udžbenika za četvrti razred osnovnih škola i srpski jezik i jezičku kulturu za šesti razred.