Turistička organizacija Srebrenica u saradnji sa UPA “TRB” organizuje obuku za ronioce.

Plan izvođenja obuke za ronioce na jezeru Perućac:

Obuka se izvodi po standardima SSI međunarodne ronilčke asocijacije. SSI, kao vodeća međunarodna asocijacija, jedina u svjetu izvodi obuku za koju je izdat ISO sertifikat.

Cijena obuke po kandidatu iznosi 350,00KM, a u tu cijenu je uključena kompletna opremu za izvođenje obuke, nastavna sredstva i instruktori. Nakon završene obuke u trajanju od 6 dana, kandidat dobije međunarodno priznatu diplomu i ronilačku karticu za kategoriju OWD.

Plan obuke OWD program:

– 2 dana pripreme za izvođenje kursa.Upoznavanje sa kandidatima i pregled lokacija za izvođenje obuke (učionica, Confine Water i Open Water);
– teoretski dio 2 dana;
– ronjenje u otvorenoj vodi 2 dana ukupno 4 zarona.

Nakon položenog teoretskog i praktičnog dijela kandidat dobija zvanje OWD (Open Water Diver) ronilac otvorenih voda.

U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata naknadno će biti određen termin obuke.

Za sve dodatne informacije i prijave na kontakt telefon: 065/406-203.

Bojan Pejić
Direktor Turističke organizacije Srebrenica