Za sve posjetioce Višegrada koji žele da uživaju na rijeci Drini, vide Višegrad sa vode, naprave fotografije višegradske ćuprije i Andrićgrada, a nemaju vremena za duža krstarenja Drinom, predlažemo da odvoje pola sata za kraću vožnju nekim od turističkih brodića, koji su u funkciji veći dio godine. Uobičajena vožnja traje 30-ak minuta, a obuhvata i vožnju kroz lukove višegradske ćuprije i oko kompleksa Andrićgrad.

+387 66 949 580; [email protected]; Fb: Turistička vožnja “Brod Ćiro Višegrad