Ni početak obnovljenog suđenja Naseru Oriću nije prošao bez prijetnji. Ovoga puta upućene su tužiocu BH Tužilaštva Miroslavu Janjiću i njegovoj porodici.

Janjić je za ATV-e potvdio da je dobio prijetnje smrću i da je to prijavio nadležnim institucijama. Sve bi se moglo dovesti u vezu sa slučajem Orić, koji tužilac Janjić vodi od samog početka. Kaže da je prijeteća poruka stigla iz inostrastva i to prije početka obnovljenog postupka, u kome se Oriću i Sabahudinu Muhiću sudi za ubistva srpkih zarobljenika u Podrinju.

“Radi se o prijetnjama smrću. Odmah sam ih prijavio Tužilaštvu, SIPA-i i od njih očekujem reakciju u ovom slučaju, kao i slučaju lažnog prijavljiva inspektora SIPA-e, gdje sam takođe oštećen, koje se desilo prije dvije godine. Ove prijetnje mogu dovesti u direktnu vezu sa postupanjem u predmetu Naser Orić, s obzirom da su stigle do lica koje je bilo jedan od svjedoka u tom predmetu,” rekao je Janjić.

U slučaju da prijetnje ne budu sankcionisane, smatram da će to u velikoj mjeri uticati na rad sudija i tužilaca, poručuje Janjić koji je danas, na početku procesa Oriću i Muhiću zatrazio da se u drugostepenom postupku ponovo saslušaju svi svjedoci. Na taj način bi se pokušale ispraviti greške, koje su dovele do oslobađajuće presude.

“Poštovani sude, Tužilastvo predlaže, da se u drugostepenom postupku izvedu svi dokazi Tužlaštva, koji su bili na provostepenom i to kako svedoci, tako i materijalni dokazi,” rekao je Janjić.

Na kraju je sud odbio taj prijedlog i prihvatio ponovno saslusanje samo dva svjedoka, među kojima je i zaštićeni, koji je na početku prvostepenog procesa Oriću, detaljno opisao način na koji su ubijani srpski zarobljenici. Svjedočio je video linkom, a nakon svega što je rekao požalio se da mu je majka pretučena. Zbog mjera zaštite, koje ima, još se ne zna kada bi mogao da svjedoči u obnovljenom postupku. Oko zgrade Suda i Tužilaštva BiH danas su se pojavili transparenti kojim se daje podrška optuženima Oriću i Muhiću, a u sudnici su bili predstvanici bošnjačkih udruženja koji su ranije redovno pratili suđenje. Odbrana se odmah usprotivila ponovnom saslušanju svih svjedoka, navodno zbog ekonomičnosti postupka.

“Jer bilo koji optuženi ima pravo na jedan efikasni postupak, odnosno da se suđenje što prije okonča. A gdje su prava žrtva, to ćete morati da pitate nekog drugog,” rekla je Lejla Čović, advokat Nasera Orića.

Orić i Muhić u sudnicu će ponovo 17. septembra. Optuženi su za ubistva Mitra Savića, sudije Sloboda Ilića i Milutina Miloševića. Apelaciono vijeće Suda BiH je ukinulo oslobđjajuću presudu i odredilo datum početka ponovnog suđenja.