Dusko Tomovic 600x450

U Policijskoj upravi Foča je danas, 19.01.2021. godine održana redovna konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada za proteklu 2020. godine.

Prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Kostović Velimir koji je istakao da se na području Policijske uprave Foča na osnovih sviha parametara, stanje bezbjednosti može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Naime, Načelnik je u svom obraćanju iznio statističke podatke za period januar-decembar 2020. godine, koji pokazuju da je povećanje statističkih parametara broja krivičnih djela za oko 5,4% kao i broja narušavanja javnog reda i mira za 14,8%. Načelnik Kostović je istakao da je u posmatranoj godini realizovano planski više operativnih akcija od kojih je od posebnog značaja za Policijsku upravu izdvoio „Nikotin“, „Sutjeska“ i „LIM 2020“.

Načelnik Odjeljenja policije Voislav Krunić je istakao da su u toku 2020. godine evidentirano ukupno 210 narušavanja javnog reda i mira, što je povećanje za 14,8%.

Ukupan broj prekršaja iz ove oblasti je 264, što je više za 15,3% u odnosu na 2019. godinu. U narušavanju javnog reda i mira učestvovao je 87 povratnika i 7 maloljetnika. Evidentirana su tri narušavanja javnog reda i mira u većem obimu (pet i više lica).

U toku 2020. godine, evidentiran je smanjen broj saobraćajnih nezgoda za 16,5%, odnosno 263 SN u kojima je nastradalo 68 lica, za razliku od uporednog perioda kada je broj nastradalih lica iznosio 50, što je povećanje za 36%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim je povećan, odnosno u 2020 godini smrtno je stradalo troje lica dok je u 2019 godini smrtno stardalo jedno lice.

U saobraćajnim nezgodama teško je povrijeđeno 17 lica, a lakše je povređeno 48 lica što je takođe u povećanju za 60% u odnosu na uporedni period 2019. godine.

Zahvaljujući proaktivnom radu u izvještajnom periodu policijski službenici su uočili i evidentirali veći broj prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u čemu je veliku i značajnu ulogu imalo i neobilježeno vozilo „prestretač“. On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da brzinu i kretanje vozila prilagode uslovima i stanju puta i saobraćajnih znakova, a sve u cilju zaštite ljudskih života.

U izvještajnom periodu policijski službenici na području koje je u nadležnosti Policijske uprave Foča iz saobraćaja su isključili 500 vozača, od kojih je 368 bilo pod dejstvom alkohola, 46 zbog upravljanja bez položenog vozačkog ispita, a 76 iz ostalih razloga. Takođe su preduzimajući preventivne i represivne mjere iz svoje nadležnosti iz saobraćaja isključili 226 vozila, od kojih je 105 zbog isteka registracije preko 30 dana, 103 zbog tehničke neispravnosti i 18 vozila iz ostalih razloga. Istakao je da su policijski službenici na području koje operativno pokriva PU Foča imali veliku ulogu i dali svoj doprinos u vanrednoj situaciji izazvanoj pojavom virusa KOVID te da su pratili sve mjere i preporuke, kao i sprovođenje Zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije kao i lokalnih štabova. U toku svog izveštavanja načelnik Krunić je izjavio da policijski službenici naše Uprave i dalje pružaju ispomoć Graničnoj policiji BiH u očuvanju državnih granica, u vezi ilegalnog prelaska migranata, čiji je broj u znatnom smanjenju evidenitran u 2020 godini i tom prilikom je evidentirano 199 pronađenih migranata što je za 8,3% manji nego u 2019.godini.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Tomović Duško je istakao da je broj evidentiranih krivičnih djela u prethodnoj godini povećan za oko 5,4 %, gdje prevladavaju krivična djela iz oblasti opšteg kriminaliteta i to 217 krivična djela. Policijski službenici su održali visok stepen ukupne rasvetljenosti krivičnih djela koji iznosi 92,6%, dok je koeficijent rasvetljenosti po NN izvršiocu za 2020 godinu 66,7%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 173 izvještaja protiv 183 lica, dok je smanjen broj recidivista u vršenju krivičnih djela za oko 23,1 %, dok nije bilo maloljetnih izvršioca krivičnih djela. Takođe je naveo da su policijski službenici u toku cijele 2020 godine sproveli više operativnih akciju koje su rezultirale, a sve zahvaljujući planski realizovanim aktivnostima. Tako da je u posmatranoj godini realizovane operativne akcije kodnog naziva „Nikotin“, „Sutjeska“, „Maglić“, „Dojave“, „LIM 2020“, „Džoint“, i u saradnji sa Upravom za teški i organizovani kriminalitet MUP RS i Graničnom policijom BiH poslednja operativna akcija kodnog naziva „Volf“. U akciji „Sutjeska“ lišeno je slobode 6 lica i tom prilikom oduzeta 34 kg opojne droge marihuana, koje je rezultirala podnošenjem izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv šest lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Na kraju pres konfenerncije načelnik Policijske uprave Foča se zahvalilo prisutnim novinarima na saradnji i objektivnosti izvještavanja, te profesionalnoj saradnji koja je ostvarene u prethodnom periodu sa željom da se ista i nastavi i u buduće.

Takođe se zahvalio lokalno zajednici, svim organizacijama kao i građanima koji su svako na svoj način takođe doprinijeli da stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva PU Foča bude na zadovoljavajućem nivou, odnosno da se očuva i održi povoljno stanje bezbjednosti.