Policijski službenici Policijske stanice Sokolac, 01.10.2018. godine, u realizaciji akcije „Šuma 2018“ izvršili su pregled i kontrolu postrojenja za primarnu preradu drvnih sortimenata, na nekoliko lokacija na području opštine Sokolac, sa ciljem sprečavanja šumske krađe i krađe gotovih sortimenata.

U toku akcije, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, oduzeto je preko 100 komada trupaca jele i smrče, ukupne mase oko 23 m3.

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo nastaviće i dalje sprovoditi preventivne i represivne mjere i radnje, sa ciljem sprečavanja ilegalne sječe šume i vršenja krivičnih djela.