Vakcinacija Foto S Pasalic

U Srbiji se do sada vakcinisalo više od 3,5 miliona, a sve one koji još uvijek nisu zanima odgovor na pitanje u koju ruku je bolje primiti vakcinu. Kako je vakcina postala dostupna za sve, brojna su pitanja koja se javljaju o sigurnosti iste. Baš poput većine vakcina i ova se daje u rame, a nakon prve doze, u periodu od oko obično mjesec dana, daje se i druga.

– Prva doza vakcine obično se prima u ruku koja nije dominantna, dakle u ruku koju manje koristite. Druga doza može i u suprotnu ruku, ali u suštini nema bitne razlike i može da se primi u obje. Jedino ako se javi neka reakcija, kao bol u ruci, lakše je da to bude u ruka koja nije dominantna – kaže prim. dr Slavica Ilić.
Koje nuspojave možemo očekivati?

Među pacijentima koji su se već vakcinisali, javljaju se oni sa nuspojavama, međutim, 88 odsto njih nema ozbiljne, dok 12 odsto se javilo sa težim.Najčešće prijavljene nuspojave odnosile su se na: povišenu telesnu temperaturu, bol u ruci, glavobolju, bol u mišićima, opštu slabost, umor, crvenilo na mestu vakcinacije, mučninu, bol u zglobovima.
Rijetke i očekivane nuspojave

Riječ je o očekivanim nuspojavama, koje se često javljaju, slične su nuspojavama drugih vakcina, pa su najčešće blagog do umjerenog intenziteta i prolaze spontano kroz nekoliko dana ili uz primjenu simptomatske terapije. Mogu da se jave glavobolja, povišena temperatura i bol na mestu gdje se primila vakcina.
Koje su ozbiljnije nuspojave?

Među ozbiljnim nuspojavama najčešće su zabeležene reakcije preosetljivosti koje su se manifestovale kao osip, koprivnjača nedugo nakon vakcinacije, zbog čega su primijenjeni antialergijski lijekovi i nakon čega je u svim slučajevima došlo do oporavka. Takođe, rjeđe su zabeležene reakcije pareze lica odnosno periferne slabosti jedne strane lica.
Što je to KOVID ruka?

Ako ste primijetili osip oko mjesta na kom ste primili vakcinu, može se raditi o kovid ruci, stoji na stranicama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Medicinskim rječnikom, radi se o zakašnjeloj reakciji kože na vakcinu.
Kako odabrati ruku u koju ćemo primiti vakcinu?

Možete odabrati sami ruku u koji želite da se vakcinišete, a sama vakcinacija se ne razlikuje puno od ostalih, pa nema pravog ili pogrešnog izbora. Ljekar može savjetovati, ali konačna je odluka na vama. Jedni će reći kako bi trebalo odabrati dominantnu ruku jer se njom više služimo i više je pomjeramo, pa tako i utičemo na krvotok. To znači da ćemo stalnim pokretnima i ublažiti osećaj bola i skratiti trajanje simptoma. Ali kako bol može potrajati i do dva dana nakon vakcinacije, ako odaberete ruku koja nije dominantna, ništa vas neće sprečavati u obavljanu posla.
Možemo li i odabrati u koju ćemo ruku primiti drugu dozu vakcine?

Odgovor je i u ovom slučaju pozitivan! Možete odabrati u koju će vas ruku vakcinisati i prilikom primanja druge doze, piše Blic Žena.