Policijski službenici Policijske stanice Sokolac i SOP Mokro, 03.10.2018. godine, u nastavku akcije „Šuma 2018“ izvršili su pregled i kontrolu postrojenja za primarnu preradu drvnih sortimenata, na više lokacija na području opština Sokolac i Pale, sa ciljem sprečavanja ilegalne sječe šume i vršenja krivičnih djela.

U akciji je pronađeno i oduzeto preko 80 trupaca jele i smrče koji nisu bili obilježeni šumarskim žigom, i uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva predati ŠG „Jahorina“ i „Romanija“.

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo nastavljaju i dalje sa sprovođenjem preventivnih i represivnih mjera i radnji sa ciljem sprečavanja krađe šume i drvnih sortimenata.