Akcijom čišćenja obje obale Drine u Višegradu, te kopnenog dijela u višegradskom naselju Bikavac počela je realizacija Coca-Colinog projekta Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini. Projekat kroz sedam akcija čišćenja u zemlji ima za cilj da podstiče i promoviše edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada. Neposredno prije akcije čišćenja upriličen je i događaj kojim je i zvanično obilježen početak projekta u Bosni i Hercegovini, a kojem su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija nadležnih za pitanja ekologije, okoliša i voda, predstavnici lokalnih zajednica koje su podržale projekat, predstavnici kompanija partnera – Konzum BiH i Mercator BiH, kao i kompanija Ekopak i Euro Beta, koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada, te predstavnici medija i građani Višegrada.

Coca-Cola kao odgovorni korporativni građanin neprestano ulaže napore u zaštitu okoliša. Upravo je ovo jedan od projekata koji je dio našeg globalnog programa Svijet bez otpada kojom želimo direktno doprinijeti smanjenju uticaja na okoliš i ponuditi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Tu smo sebi postavili konkretan cilj da do 2030. Godine pomognemo u prikupljanju i recikliranju svake boce ili limenke koju postavimo na tržište. Kroz akcije u sklopu projekta Od izvora do mora ćemo uklanjati ambalažni otpad iz okoliša i na taj doprinijeti čišćenju rijeka i jezera, ali i kopnenih dijelova Bosne i Hercegovine. – rekao je Dušan Mitrev, rukovodilac Službe za prodaju Coca-Cole HBC B-H Sarajevo.