U saradnji sa ISOC Srbija, u Višegradu je postavljen prvi Klimerko uređaj u Republici Srpskoj #klimerko.
Merna stanica služi za merenje kvaliteta vazduha na teritoriji Visegrada.
Informacije o kvalitetu odnosno zagađenosti možete pronaći na sledećem linku:
https://klimerko.org/ ,
Android aplikacija:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.air2thepeople
Veliko Hvala Boško Tanasković