U Rudom je nivo rijeke Lim u opadanju, ali je voda srušila most u naselju Mrsovo koji je povezivao naselje Polimlje sa Rudom. Stanivnici se sada prebacuju prema naselju Staro Rudo gdje je inače loš put ,zbog poplava i dotrajalosti ..

Višegrad Portal