Na osnovu Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik RS 43/07 i 77/16), kao i Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj 07/08,14/08,18/17i 5/18, 14/19 ) neradni dani su:

Pravoslavni praznik Vaskrs

Pratite nas na našim stranicama VIŠEGRAD 365 i TURIZAM 365 i straniciFacebook Booking.com

Veliki petak 14.04.

Veliki ponedeljak 17.04.

14.04.2023. godine, pravna lica i preduzetnici ne rade.

Izuzetno, 14.04.2023. godine mogu da rade:

– u vremenu od 00.00-24.00 časa, pravna i fizička lica koja obavljaju proizvodnju hljeba i peciva, prodajni objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti na benzinskim stanicama.

– u vremenu od 7.00-14.00 časova- trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe)

17.04.2023. godine, pravna lica i preduzetnici ne rade.

Izuzetno, 17.04.2023. godine mogu da rade:
– u vremenu od 00.00-24.00 časa, pravna i fizička lica koja obavljaju proizvodnju hljeba i peciva, prodajni objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti na benzinskim stanicama.
– u vremenu od 7.00-14.00 časova- trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe)