U petak, 18.11.2022. godine, zbog radova u TS 110/10/35 kV Višegrad organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH“, doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije prema sljedećem rasporedu:

KO 10 kV Alhos, preduzeća: ”Privredni Preporod” i ”Unis-Usha” i lokalitet Vardište u periodu od 10:00 do 11:00 časova.

KO 10 kV Župa, naselja: Gornja i Donja Crnča, Kalate, Sase, Mezalin, Omeragići, Vlahovići, Gostilja, Dubovo, Prelovska Rijeka, Pozderčići, Blace, Stari Brod i Klašnik u periodu od 11:00 do 12:00 časova.

KO 35 kV Rogatica, naselja: Gornja Okolišta, Donja Lijeska, Kabernik, Gornja Lijeska, Kočarim, Crni Vrh i Han Brdo u periodu od 12:00 do 13:00 časova.

KO 35 kV Rudo, kompletno područje opštine Rudo u periodu od 13:00 do 14:00 časova.