U srijedu, 17.11.2021. godine, zbog radova u TS 110/10/35 kV Višegrad organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH“, doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije prema sljedećem rasporedu:

KO 10 kV HE Višegrad, potrošač HE na Drini u periodu od 10:00 do 11:00 časova.
KO 10 kV Grad, ulice: Ive Andrića, Druge Podrinjske Brigade, Užičkog Korpusa, Karađorđeva, Vidovdanska, Jovana Dučića, Solunskih Boraca, Vojvode Putnika, Stevana Sinđelića i dijelovi ulica Kralja Petra i Vojvode Stepe u periodu od 11:00 do 12:00 časova.

KO 10 kV Dobrun, naselja: Garča, Mezalin, dio naselja Kalate, Okrugla, Bosanska Jagodina, Dobrun, Dobrunska Rijeka i Vardište u periodu od 12:00 do 13:00 časova.

KO 10 kV Socijalno, ulice: Donja Okolišta, Kozačka, Trg Palih Boraca, Cara Lazara, Kralja Petra, Bikavac, Ban Polje, Svetog Save, Miloša Obilića i Carice Milice u periodu od 13:00 do 14:00 časova.

KO 10 kV Međeđa, naselja: Nezuci, Dušče, Mirlovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenice, Jezernice, Šip, Blaž, Meremišlje, Holujaci, Međeđa, Kaoštice i Crijep u periodu od 14:00 do 15:00 časova.