Na području opštine Višegrad proglašeno je stanje elementarne nepogode zbog jake kiše koja je nanijela veliku štetu, najviše putevima.Načelnik Mladen Đurević poslije sjednice Kriznog štaba rekao je da je kiša izazvala klizišta u pojedinim naseljima i da je najviše štete bilo na putevima, koje je voda djelimično ili potpuno odnijela.

– Donijeli smo odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode i danas ćemo od Skupštine zatražiti da se pronađu sredstva kojima bi mogli sanirati sve puteve koji su u lošem stanju zbog jake kiše – naglasio je Đurević.

Stanje na lokalnim, a i gradskim putevima je kritično, kaže Đurević, mašine su na terenu i uklanjaju ono što je najalarmantinije.

– Vjerujem da ćemo na sjednici Skupštine donijeti konačno rješenje bar za sanaciju najkritičnijih dionica puta – dodao je on.

Јaka kiša na području Višegrada padala je u ponedjeljak, 8. avgusta, a juče je došlo do prekida u elektrosnabdijevanju.