Pripadnici jednice Granične policije Višegrad koji kontrolišu graničnu liniji u dužini od 96 kilometara, u prošloj godini najviše puta su bili angažovani na sprečavanju migranata da pređu ilegalno granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine u mjestima Vardište, Rakići i Panjak kao i Štrpcima i Mokronozima u opštini Rudo. “U prošloj godini odvraćeno je od ilegalnog prelaska državne granice iz Srbije u BiH 3.441 lice afroazijskog porijekla. Ta lica su granicu pokušali da pređu pojedinačno ili u manjim ili većim grupama. Bilo je grupa i sa više od 50 migranata”, rekao je komandir jedinice Granične policije Višegrad Radomir Vasić.

On je naglasio da se radi uglavnom o migrantima koji imaju namjeru da stignu do zemalja Evropske unije. U pokušajima da pređu državnu granicu u nekoliko slučajeva su im pomagali i krijumčari koji su vrlo brzo otkriveni u akcijama Granične policije.

“U vezi ilegalnih migracija otkriveno je 11 krivičnih djela krijumčarenja lica, oduzeto je devet motornih vozila, veća suma novca i mobilnih telefona, a protiv 15 lica je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu”, istakao je Vasić. Vasić je podsjetio da je za ovo krivično djelo predviđena kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina.

Granična policija je da bi spriječila prelazak migranata preko granice u vozilima izvršila je i blokadu aletrnativnih putnih pravaca što je dalo dobre rezultate.

“Ovi rezultati su postignuti angažovanjem svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa JGP Višegrad uz podršku policijskih služebnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Sipe koji su profesionalno i efikasno izvršavali svoje zadatke”, dodao je Vasić.

Vasić navodi da su preduzete i sve neophodne mjere kako bi se spremno dočekao novi migranski talas koji se očekuje u narednom periodu.Da bi postigli uspjeh u ovim teškim i odgovornim poslovima, pripadnici Granične policije su ostvarili saradnju sa graničarima iz Srbije i sa Policijskim stanicama Rudo i Višegrad.

Pored toga značajna je i saradnja sa mještanima sela uz graničnu liniju.

“Prilikom odvraćanja migranata nije bilo registrovanih slučajeva napada na policijske službenike i upotrebe sile”, rekao je Vasić.

(BN TV – R.T)