VIŠEGRADSKI UMJETNIK SLAVKO TUŠEVLJAK
Autori- Jovana Borovčanin – Novak Knežić