Kantonalne bolnice Goražde

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona na današnjoj 29. vanrednoj sjednici razmatrala je trenutnu epidemiološku situaciju na području tog kantona.

Nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i , donesenih na osnovnu podataka koji ukazuju na pogoršanu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, uz činjenicu da BPK bilježi visoku incidencu oboljevanja kao i smrtnih slučajeva, Vlada je je usvojila preporuke Kriznog štaba o produženju naredbi donesenih na sjednicama Vlade 19. marta i 23. marta 2021. godine na period od 14 , s tim da se u naredbi od 19.03.2021.godine, mijenja tačka 5. i ista glasi:

– Naređuje se objektima koji pružaju usluge uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje četiri kvadratna metra, s tim da se izuzima zaposleno osoblje. Prostor od četiri metra kvadratna za jednu osobu potrebno je da se poštuje i na otvorenom prostoru (ljetne bašte). Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj koje mogu boraviti unutra je 20 , s tim da se izuzima osoblje.

Naredbom je naloženo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši pojačan nadzor nad poštivanjem naredbi i higijensko-epidemioloških mjera u sportskim kladionicama na području BPK , te o istom dostavi izvještaj Vladi BPK .

Spread the love

Vezane objave