Strateški plan za smanjenje ukupne potrošnje na plate konačno je objavljen. Nakon što je ATV proteklih dana u nekoliko navrata insistirala da ga dobije, dokument na šest stranica osvanuo je na vladinom portalu.

Sadrži tabelarni prikaz broja zaposlenih i potrošnje na plate u javnom sektoru, kao i nekoliko uopštenih formulacija kako će se Vlada boriti protiv te pojave.

Premijerka nezadovoljna ATV-ovim prilozima tvrdi da je u javnost u protekla dva dana plasirana informacija o usvajanju detaljnog, operativnog plana o platama, što ATV ni jednom nije navela.

“Evo ja sad odgovorno tvrdim da ne postoji nikakav operativni plan i da Vlada nije analizirala niti stavila na papir bilo kakve brojeve koji se odnose na smanjenje plata ili na smanjenje radnika. Ono što Vlada jeste usvojila jeste strateški plan, strateški okvir za naše ponašanje u skladu sa dogovorom i sa MMF-om i sa Svjetskom bankom”, pojasnila je premijerka Željka Cvijanović.

U strateškom planu ne piše da će plate u javnom sektoru biti smanjene, ali piše da će biti usaglašene. Pominje se i smanjenje javne uprave, kao i broja zaposlenih u javnom sektoru.

“Plate i naknade zaposlenih u javnim preduzećima biće usaglašene sa platama i naknadama zaposlenih u javnoj upravi, a posebna pažnja biće posvećena i analizi broja zaposlenih”, navedeno je u strateškom planu.telop

“Okvir se strateški nikad ne bavi detaljima, niti su tamo napravljene analize. Iz toga će prosteći operativni plan za provođenje strategije. Dakle, to ćemo znati tek za dva mjeseca, tada ćete imati dostupno”, pojašnjava premijerka.

Prije nove godine nešto je ipak jasnije. Vlada će praviti registar, a onda i nove planove.

“Vlada Republike Srpske će uz podršku Svjetske banke uspostaviti Registar zaposlenih u javnoj upravi koji će biti osnova za detaljnu analizu svakog radnog mjesta pojedinačno, te izradu planova za smanjenje broja zaposlenih u srednjem roku”, navedeno je u dokumentu.telop1
Kako će Vlada da smanji broj zaposlenih, kako navode, u srednjem roku vjerovatno je ostavljeno za operativni plan. Premijerka pojašnjava prirodnim odlivom, odnosno odlaskom radnika u penziju koji neće biti zamijenjeni novim. I dalje ostaje nejasno kolike se uštede tako mogu da naprave.

-Po nekim projekcijama iz Fonda PIO od ljudi koji rade u javnoj upravi? “A vi baš nemate mira, baš nemate mira ali evo pitajte dakle kakav operativni plan, dakle nema operativnog plana, ima strateški plan, ali ga niko ne drži zaključanog kako vi to prikazujete”, odgovorila je premijerka Željka Cvijanović na pitanje novinara ATV-a.

U svakom slučaju racionalizacija i mjere štednje ne bi trebalo da budu sporni, ali Vladin pristup u javnosti to odavno jeste. Zato jedino operativno što za sada predviđa Vladin plan koji nije operativan, već strateški jeste napuštanje dosadašnje formule po kojoj se potrošnja na plate smanjuje, a da neto plata ostane ista.

Tako se zdravstvenim radnicima redovno ne uplaćuju doprinosi pa osim gole plate Vlada nema nikakvih dodatnih troškova. Na taj način potrošnja je obuzdana i smanjena za tačno 223 miliona maraka koliko javni sektor na današnji dan duguje Fondu PIO. U vladinom planu se navodi da će i ovaj problem biti riješen kroz optimalizaciju broja radnika u zdravstvu.