Vrhovni kasacioni sud odbacio je kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne presude Apelacionog suda u Nišu kojom je Milan Zdravković (33) iz aleksinačkog sela Nozrina osuđen na osam godina zatvora zbog teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Vozač autobusa “Nišekspresa” se 21. decembra 2018. godine na pružnom prelazu u Donjem Međurovu sudario sa željezničkom kompozicijom što je dovelo do smrti osam i povrijeđivanja 30 putnika. Osnovni sud u Nišu ga je 3. marta prošle godine oglasio krivim i izrekao mu najstrožu kaznu predviđenu za djelo za koje se teretio a odlučujući o njegovoj žalbi, Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu odluku.Zdravkovićev advokat Predrag Tomović je protiv ove odluke izjavio zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom kasacionom sudu sa prijedlogom da se presuda ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje bilo Osnovnom bilo Apelacionom sudu ili da njegov klijent bude oslobođen ili mu bar bude izrečena blaža kazna.

Tomović je u pravnom leku naveo da je u postupku protiv Zdravkovića povrijeđen zakon jer nije uzeto u obzir da su do nesreće doveli ne samo propusti vozača autobusa već i mašinovođe, upravljača puta i Željeznice. Ukazao je da je do nesreće došlo na neobezbjeđenom pružnom prelazu te da mašinovođa nije ispoštovao protokol za takve situacije, nije davao zvučni signal odnosno prekoračio je dozvoljenu brzinu. Iz tog razloga smatrao je da je zakon povrijeđen i u pogledu visine kazne koja je Zdravkoviću izrečena, piše Blic.

– Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, odnosno povreda zakona iz člana 440. Zakonika o krivičnom postupku nije predmet razmatranja od strane Vrhovnog kasacionog suda u postupku po zatjevu za zaštitu zakonitosti, dakle nije dozvoljen razlog za podnošenje ovog vanrednog pravnog lijeka zbog čega je zahtjev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog Milana Zdravkovića ocijenio kao nedozvoljen – naveo je Vrhovni kasacioni sud.