Policijafed

SARAJEVO – Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Mensure Halvadžije zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odnosno jer je sa računa umrlog klijenta podigla i prisvojila više od 21.000 KM.

Halvadžija se tereti da je u dužem vremenskom periodu radeći kao referent za poslovne transakcije u Unikredit banci u Sarajevu, sa računa umrlog klijenta i bez naloga punomoćnika po računu, podizala novac i prisvajala sebi, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Putem 69 transakcija ona je s računa umrlog klijenta podigla ukupno 21.133 KM bez isplatnih naloga i evidentiranja transakcija u blagajničkim dnevnicima.

Na ovaj način optužena je pribavila sebi imovinsku korist u navedenom iznosu i za njega oštetila Unikredit banku.

U optužnici je postupajući tužilac predložio sudu oduzimanje imovinske koristi.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje četiri svjedoka, vještaka ekonomske struke i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza.